I know that my challenges are impermanent

Meditation helps me stay calm and grounded

“Life must be understood backward. But it must be lived forward”

– Søren Kierkegaard

Morgendagens sitat

@kultUrsteg

Et lite skritt for kulturen, men et stort sprang for Ursteg

...i kjølvannet av 40 års utvikling...

 

 

Oppførsel, tale og tekst er eksempler på måter å uttrykke seg på. 95% av det hjernen tenker skjer ubevisst. Man kan uttrykke seg på flere måter. Kanskje man kan synliggjøre noe som kan forklare noe. Da kan vi bli bevisste og utvikle oss, slik vi uansett gjør. Noen promille av gangen. Det tar bare et liv å forstå det. og kanskje gjennom kunsten. Alle er ikke like. Kontakten man liksom kobler seg på når man er voksen. Man mister kontakten barnet har med verden. Bare uhåndgripelige glimt når keativitet og fokus er på topp. Den intense altoppslukende leken eller tegningen. De sterke opplevelsene. Ekte uttrykkene. erstattes av selvbedrag, kynisme, egoisme, apati, likgyldighet…Å finne en vei gjennom livet, det er noe jeg ikke har sett, bare en gang i blant kan jeg merke det. Et glimt, en vibrasjon, en innsikt eller oversikt og ro. Det finnes noe mer, det finnes en løsning, et svar, de riktige spørsmålene, en mening…?

Drømmekraft Forlag

 

Forlaget har bl.a. planer om en serie barnebøker.

Utsikten

Takk for besøket

by joacim@kultursteg.no